• tnns webinar2

tnns khua 2019

พิมพ์

อัพเดทข่าวชมรม ฯ New!

เขียนโดย Administrator. Posted in What is new here

Sample image

พบกันอีกครั้งครับหลังจากที่ห่างหายไปนาน วันนี้มีข่าวมาประช่สัมพันธ์ให้เพื่อนพี่น้องสมาชิก ได้รับทราบความเคลื่อนไหวในวงการของพวกเราดังนี้ครับ

1.เรื่องการประชุมวิชาการ เนื่องจากเมื่อวันที่ 21 ก.ย.55 ที่ผ่านมา พี่ตุ้ม ประธานชมรมฯ.และกรรมการบริหารชมรมฯ.จำนวนหนึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับสมาคมโรคไตฯ.ตามคำเชิญของนายกสมาคม เพื่อหาแนวทางทำงานร่วมกัน ได้มีความเห็นว่า ในการประชุมวิชาการ "Dialysis Weekend" ที่จัดประจำประมาณเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปีนั้น ต่อไปนี้จะเป็นการประชุมของแพทย์เท่านั้น เนื้อหาจะเป็นเรื่องวิชาการของแพทย์ จะไม่มีเนื้อหาของพยาบาลที่จะเตรียมตัวสำหรับการสอบผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับพยาบาลที่ต้องการความรู้ทางโรคไตในเชิงลึกเท่านั้น แต่สมาคมฯ.มิได้ห้ามหากพยาบาลต้องการลงทะเบียนเข้าประชุม

2.คณะกรรมการชมรมฯ.โดยท่านประธานชมรมจึงมีความคิดว่าจะจัดประชุมวิชาการให้กับน้องๆที่จะสอบผูเชี่ยวชาญในประมาณเดือน ธันวาคม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ โดยเนื้อหาจะเน้นเรื่องที่จะใช้สอบผู้เชี่ยวชาญล้วนๆ ขอให้น้องๆติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ สำหรับผู้ที่จะสอบปี 2556 นี้

Comment (0) Hits: 58802
พิมพ์

ข้อมูลสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

เขียนโดย Administrator. Posted in What is new here

ข้อมูลสมาคม

ส่วนหนึ่งของกำลังใจที่สานสัมพันธ์ นับแต่การเริ่มก่อตั้งสมาคม จนถึงปัจจุบัน ถูกบันทึกไว้ให้กับผู้สานต่อ เป็นแบบอย่างให้กับสมาคมอื่น ๆ ได้ศึกษา และเป็นแบบอย่างท่านสามารถค้นหาข้อมูลชมรมได้อย่างครบถ้วน ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับชมรม ทั้งระเบียบสมาชิก ระเบียบการบริหารงาน ทำเนียบสมาคม การก่อตั้งสมาคม ประวัติสมาคม

Read More Comment (0) Hits: 54169