• tnns change banner3 copy

tnns khua 2019

พิมพ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) HD รุ่นที่ 12

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

med logoคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) HD รุ่นที่ 12

- ผู้ได้รับคัดเลือก และหนังสือแจ้งต้นสังกัด new3

- รายละเอียด
- ประกาศ
- จดหมายเชิญ
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 2150
พิมพ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียใหม่ และหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ CAPD ปี 2563

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

med logoฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต CAPD ปี 2563

- ผู้ได้รับคัดเลือก และหนังสือแจ้งต้นสังกัด new3

- รายละเอียด
- ประกาศ
- จดหมายเชิญ
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 997
พิมพ์

โครงการประชุมวิชาการสัญจร และตามรอยพยาบาลดีเด่น ครั้งที่ 1/ 2563

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

logo tnns kanit font webโครงการประชุมวิชาการสัญจร และตามรอยพยาบาลดีเด่น ครั้งที่ 1/ 2563 สมาคมพยาบาลโรคไต  เรื่อง “Innovation and Quality of care in Dialysis” วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เท่น รีสอร์ท  จังหวัดเลย
- หนังสือเชิญประชุมวิชาการฯ
- รายละเอียดโครงการฯ
- ใบลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์
URL สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน
URL สำหรับองค์กรลงทะเบียน

Comment (0) Hits: 5361
พิมพ์

สมาคมพยาบาลโรคไต จัดประชุมวิชาการ Quality of care in Dialysis

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

logo tnns kanit font webสมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการสัญจรและ ตามรอยพยาบาลดีเด่น ครั้งที่1/2562 ของสมาคมพยาบาลโรคไต เรื่อง “Quality of care in Dialysis” ใน วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
- จดหมายเชิญประชุม ฯ
- กำหนดการประชุม ฯ
- ใบลงทะเบียน

- บุคคลทั่วไปลงทะเบียน
- องค์กรลงทะเบียน

Comment (0) Hits: 5273
พิมพ์

มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับชมรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไต โภชนาการ และผู้สูงอายุ (ANNGA) เชิญสมาคมพยาบาลโรคไต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการโรคไต และโภชนาการครั้งที่ 5

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับชมรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไต โภชนาการ และผู้สูงอายุ (ANNGA) เชิญสมาคมพยาบาลโรคไต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการโรคไต และโภชนาการครั้งที่ 5 "The 5th Renal and Nutrition Conference" ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
- โปสเตอร์งานประชุมฯ
- ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานประชุมฯ

Comment (0) Hits: 1263