• tnns change banner3 copy

tnns khua 2019

พิมพ์

ประชุมวิชาการ Disruption and Innovation in Nephrology Nurse 2019

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo tnns kanit font webงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 สมาคมพยาบาลโรคไต เรื่อง “Disruption and Innovation in Nephrology Nurse” วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

- ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนงานประชุม ฯ  new3

youtube icon แนะนำการลงทะเบียน  
1. สมาชิกลงทะเบียน
2. บุคคลทั่วไปลงทะเบียน
3. บริษัทลงทะเบียน

- สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน
- สำหรับองค์กรลงทะเบียน

- จดหมายเชิญประชุมฯ
- รายละเอียดการประชุมฯ
- ใบลงทะเบียน ประชุมฯ

Comment (0) Hits: 2426
พิมพ์

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรฯ CAPD

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

med logoประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Peritoneal Dialysis)

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ 
- หนังสือแจ้งต้นสังกัด
- จดหมายแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกฯ

- รายละเอียด
- ประกาศ
- จดหมายเชิญ
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 2394
พิมพ์

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรฯ HD

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

med logoประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program of Nurse Practitioner in Renal   Replacement Therapy (Hemodialysis)

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ 
- หนังสือแจ้งต้นสังกัด
จดหมายแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกฯ


- รายละเอียด
- ประกาศ
- จดหมายเชิญ
- ใบสมัคร

 

Comment (0) Hits: 1919
พิมพ์

สั่งเสื้อสมาคมฯ

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

tnns qr code 2019กรุณาสั่งจองพร้อมชำระเงิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบด้านบน การรับเสื้อรับได้ที่หน้างานประชุมวิชาการ 8-9 มิ.ย.62 ให้ตัวแทนรับได้

Comment (0) Hits: 780
พิมพ์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดอบรมวิชาการฯ ปี 2562

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "คุณก็ทำได้ที่คลินิกไตเทียมสำหรับผู้ช่วยไตเทียม"
27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยบำบัดทดแทนไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการ
จดหมายเชิญฯ
ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 1046