ลาวคำหอม's Video

  • 2402 Views
Uploaded By: Hemodialysis BUU . Category: General . Added on: 02 มิถุนายน 2555.
In this Video:
Description
" สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง "
การเปลี่ยนแปลงของสยามประเทศ
ผ่านรูปเก่าที่บอกกล่าวการเปลี่ยนของแต่ละยุคสมัย
แต่ไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือกฏเกณฑ์แห่งการเปลี่ยนแปลง

ผืนแผ่นดินถิ่นนี้ที่พำนัก
เราแสนรักและแสนจะแหนหวง
แผ่นดินไทยไทยต้องครองทั้งปวง
ชีพไม่ล่วงใครอย่าล้ำมาย่ำยี

ฟ้าเทน้ำทับถมลมแรงจัด
พายุพัดซัดซ้ำนำทุกข์เข็ญ
มีชุ่มชื่นเย็นฉ่ำมีลำเค็ญ
ทุกชีวิตผ่านเห็นความเป็นไป

ฤดูกาลเปลี่ยนไปไม่ยั้งหยุด
มวลมนุษย์ต่างต้องปรับเปลี่ยนรับรู้
ทั้งร้อนร้าวหนาวเย็นล้วนเป็นครู
ให้ยืนอยู่ในวงเวียน ความเปลี่ยนแปลง ฯ (สันติสุข สันติศาสนสุข)
More