เชียงใหม่ 61

เชียงใหม่ 61

Documents

Created Date Tuesday, 16 October 2018
Filesize 80 Kilobytes

จดหมายเชิญ CAPD รุ่นที่ 2

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการบำบัดทดแทนไต การล้างไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้องประจำปี 2561

Created Date Tuesday, 16 October 2018
Filesize 76 Kilobytes

จดหมายเชิญ HD รุ่นที่ 11

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการบำบัดทดแทนไต การล้างไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้องประจำปี 2561

Created Date Tuesday, 16 October 2018
Filesize 74 Kilobytes

ประกาศ CAPD รุ่นที่ 2

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการบำบัดทดแทนไต การล้างไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้องประจำปี 2561

Created Date Tuesday, 16 October 2018
Filesize 103 Kilobytes

ประกาศ HD รุ่นที่ 11

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการบำบัดทดแทนไต การล้างไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้องประจำปี 2561

Created Date Tuesday, 16 October 2018
Filesize 75 Kilobytes

รายละเอียด CAPD รุ่นที่ 2

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการบำบัดทดแทนไต การล้างไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้องประจำปี 2561

Created Date Tuesday, 16 October 2018
Filesize 94 Kilobytes

รายละเอียด HD รุ่นที่ 11

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการบำบัดทดแทนไต การล้างไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้องประจำปี 2561