โบร์วชัวร์ โครงการประชุมวิชาการ 2559 CRRT

โบร์วชัวร์ โครงการประชุมวิชาการ 2559 CRRT

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
เรื่อง Advance for ContinuousRenal Replacement Therapy
งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 - 6
โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่

Download
File name chiangmai_crrt_59_brochure.pdf File Size 2.32 Megabytes File Type pdf (application/pdf) Created Date Tuesday, 31 May 2016 Owner Administrator