โบร์วชัวร์ CNC2017

โบร์วชัวร์ CNC2017

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีจัดการประชุมวิชาการ Chiang Mai Nephrology Conference (CNC2017) ในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Download
File name cnc_brochure_july_2017.pdf File Size 7.77 Megabytes File Type pdf (application/pdf) Created Date Saturday, 20 May 2017 Owner Administrator