เอกสารต่าง ๆ ของสมาคม

เอกสารต่าง ๆ ของสมาคม

Documents

Created Date Tuesday, 22 February 2011

Counseling

ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Created Date Tuesday, 22 February 2011

Holistic Care Workshop 1

Apassara Aranyawat
Feb 2011

Created Date Tuesday, 22 February 2011

Pitfall

Pitfall (n.) แปลว่า หลุมพรางกับดัก, อันตรายแอบแฝง

Created Date Tuesday, 14 February 2012

Response Sheet

ให้ทำการแสดงประชาพิจารณ์ทาง e-mail: kidney@loxinfo.co.th หรือ โทรสาร 02-7181900 กลับมายังสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภายใน 15 มีนาคม 2555

Created Date Tuesday, 14 February 2012

ข้อแนะนำเวชปฏิบัติการล้างไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2555

(Hemodialysis Clinical Practice Guideline) จัดทำโดย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

Created Date Friday, 07 September 2012

ข้อแนะนำเวชปฏิบัติการล้างไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2555

ข้อแนะนำเวชปฏิบัติการล้างไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2555
(Hemodialysis Clinical Practice Guideline)

จัดทำโดย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

Created Date Wednesday, 01 January 2014

คำอวยพรปีใหม่ ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย 2557

คำอวยพรปีใหม่ ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย 1 มกราคม 2557
จากประธานชมรมพยาบาลโรคไต แห่งประเทศไทย
Created Date Wednesday, 17 March 2010

รายชื่อสมาชิก

รายชื่อ และรายละเอียดสมาชิกชมรมทั้งหมด

Created Date Thursday, 27 September 2012

รายละเอียด และใบสมัคร สอบผู้เชี่ยวชาญ ปี 56

 

ใบสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2556

 

Created Date Saturday, 09 February 2013

สนามสอบปี 2556

ประกาศชื่อสนามสอบ ประจำปี 2556

Created Date Tuesday, 14 June 2011

ใบสมัครประธานชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

ใบสมัคร เพื่อสรรหาและคัดเลือกประธานชมรมพยาบาล

ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย