โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น

Documents

Created Date Friday, 22 June 2018
Filesize 352 Kilobytes

ESRD WS Register form

Created Date Monday, 22 June 2561
Modified Date Saturday, 23 June 2018
Filesize 227 Kilobytes

ESRD_WS_Fly New

Created Date Saturday, 25 August 2018
Filesize 1.17 Megabytes

จดหมายเชิญเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 12

หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy ZHemodialysis) รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 12 เมษายน 2562 ณ หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Created Date Tuesday, 25 August 2561
Modified Date Saturday, 25 August 2018
Filesize 104 Kilobytes

ประกาศรับสมัคร รุ่นที่ 12 New

หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy ZHemodialysis) รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 12 เมษายน 2562 ณ หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Created Date Saturday, 25 August 2018
Filesize 91 Kilobytes

รายละเอียดหลักสูตร รุ่นที่ 12

หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy ZHemodialysis) รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 12 เมษายน 2562 ณ หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Created Date Saturday, 25 August 2018
Filesize 151 Kilobytes

ใบสมัคร รุ่นที่ 12

หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy ZHemodialysis) รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 12 เมษายน 2562 ณ หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น