มหิดล 57

มหิดล 57

Documents

Created Date Thursday, 20 February 2014
Filesize 4.66 Megabytes

ประกาศรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง มหิดล ปี 2557

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรการบำบัดทดแทนไต ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำไตเทียม แต่ต้องปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

Created Date Thursday, 20 February 2014
Filesize 2.53 Megabytes

ใบสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง มหิดล ปี 2557

ใบสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง มหิดล ประจำปีการศึกษา 2557