โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

Documents

Created Date Wednesday, 16 September 2015
Filesize 280 Kilobytes

ตารางฝึกอบรม

กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติ การพยาบาลเฉพาะทาง

Created Date Thursday, 05 November 2015
Filesize 6.18 Megabytes

รายละเอียด ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3

รพ.พระมงกุฏเกล้า จัดประชุมวิชาการ The 3 rd PMK Renal Conference 2016 “The Spaceship of Knowledge ”
วันศุกร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

Created Date Tuesday, 05 January 2016
Filesize 222 Kilobytes

รายละเอียดหลักสูตรฯ ปี 59

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis) ประจำปี  พ.ศ. 2559

Created Date Thursday, 05 November 2015
Filesize 257 Kilobytes

เอกสารเชิญเช้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3

รพ.พระมงกุฏเกล้า จัดประชุมวิชาการ The 3 rd PMK Renal Conference 2016 “The Spaceship of Knowledge ”
วันศุกร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

Created Date Friday, 05 January 2559
Modified Date Tuesday, 05 January 2016
Filesize 552 Kilobytes

แผ่นพับหลักสูตรไตเทียมฯ ปี 59 New

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis) ประจำปี  พ.ศ. 2559

Created Date Wednesday, 16 September 2015
Filesize 91 Kilobytes

ใบสมัคร

กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติ การพยาบาลเฉพาะทาง

Created Date Tuesday, 05 January 2016
Filesize 202 Kilobytes

ใบสมัคร ปี 59

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis) ประจำปี  พ.ศ. 2559