มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Documents

Created Date Wednesday, 12 December 2018
Filesize 328 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุม CRRT ปี 2562 New

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บำบัดทดแทนไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โครงการ พัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤต ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

Created Date Wednesday, 12 December 2018
Filesize 6.22 Megabytes

แผ่นพับ รายละเอียดโครงการ CRRT ปี 2562 New

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บำบัดทดแทนไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โครงการ พัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤต ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562