สมาคมพยาบาลโรคไต

สมาคมพยาบาลโรคไต

Documents

Created Date Tuesday, 03 April 2018
Filesize 85 Kilobytes

Optimal Care Agenda 2018

Created Date Sunday, 24 July 2557
Modified Date Thursday, 24 July 2014
Filesize 10 Kilobytes

กรรมการบริหารสมาคมโรคไต ปี 2556 - 2558 New

Created Date Thursday, 06 November 2560
Modified Date Tuesday, 14 November 2017
Filesize 110 Kilobytes

กำหนดการ Holistic Care for Renal Replacement Therapy 2018 New

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (เฉพาะผู้สมัครสอบผู้เชี่ยวชาญการทำไตเทียม) เรื่อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Thursday, 06 November 2560
Modified Date Tuesday, 14 November 2017
Filesize 97 Kilobytes

กำหนดการ งานประชุมวิชาการ Dialysis Review 2018 New

สมาคมพยาบาลโรคไต เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง Dialysis Review for Nurses ประจำปี 2561
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Sunday, 24 July 2557
Modified Date Thursday, 24 July 2014
Filesize 67 Kilobytes

ข้อบังคับสมาคมพยาบาลโรคไต New

Created Date Saturday, 23 August 2014
Filesize 3.37 Megabytes

ข้อแนะนำเวชปฏิบัติ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2557

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

Created Date Sunday, 24 July 2557
Modified Date Thursday, 24 July 2014
Filesize 14 Kilobytes

คณะกรรมการสมาคมพยาบาลโรคไตปี 2557 - 2559 New

Created Date Monday, 26 March 2018
Filesize 152 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุม Opitmal Care 2018

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสามัยประจำปี สมาคมพยาบาลโรคไต  เรื่อง Optimal Care in End Stage Renal Disease วันที่ 9-10  มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Tuesday, 25 November 2560
Modified Date Saturday, 25 November 2017
Filesize 297 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุม โครงการ Holistic Care for Renal Replacement Therapy 2561 New

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (เฉพาะผู้สมัครสอบผู้เชี่ยวชาญการทำไตเทียม) เรื่อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561Â
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Tuesday, 25 November 2560
Modified Date Saturday, 25 November 2017
Filesize 296 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุมวิชาการ DIALYSIS REVIEW FOR NURSES ปี 2561 New

สมาคมพยาบาลโรคไต เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง Dialysis Review for Nurses ประจำปี 2561

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Saturday, 15 November 2560
Modified Date Wednesday, 15 November 2017
Filesize 77 Kilobytes

จองโรงแรม งานประชุมวิชาการ ปี 2561 New

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (เฉพาะผู้สมัครสอบผู้เชี่ยวชาญการทำไตเทียม) เรื่อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy
วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Friday, 29 May 2561
Modified Date Tuesday, 29 May 2018
Filesize 486 Kilobytes

รายชื่อผู้ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการฯ Optimal Care in End Stage Renal Disease 2018 New

รายชื่อ ผู้ลงทะเบียน การประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคไต
เรื่อง Optimal Care in End Stage Renal Disease
วันที่9 - 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Wednesday, 28 January 2561
Modified Date Wednesday, 31 January 2018
Filesize 508 Kilobytes

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม Dialysis Review ปี 2561 New

Created Date Wednesday, 28 January 2561
Modified Date Wednesday, 31 January 2018
Filesize 166 Kilobytes

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม Holistic Care ปี 2561 New

Created Date Sunday, 06 April 2560
Modified Date Monday, 14 May 2018
Filesize 16 Kilobytes

รายชื่อสมาชิกใหม่ สมาคมพยาบาลโรคไต ปี 2561 New

ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Created Date Wednesday, 25 July 2018
Filesize 91 Kilobytes

รายละเอียด การเลือกตั้งนายกสมาคม วาระ ปี 62-63

สมาคมพยาบาลโรคไต ประกาศสรรหา และเลือกตั้ง นายกสมาคมพยาบาลโรคไต วาระ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2561  ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดจากลิงค์ด้านล่าง

Created Date Thursday, 06 November 2560
Modified Date Tuesday, 29 May 2018
Filesize 85 Kilobytes

รายละเอียด โครงการ Holistic Care for Renal Replacement Therapy 2018 New

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (เฉพาะผู้สมัครสอบผู้เชี่ยวชาญการทำไตเทียม) เรื่อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Thursday, 06 November 2560
Modified Date Tuesday, 14 November 2017
Filesize 116 Kilobytes

รายละเอียด โครงการประชุมวิชาการ Dialysis Review 2018 New

สมาคมพยาบาลโรคไต เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง Dialysis Review for Nurses ประจำปี 2561
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Thursday, 26 March 2561
Modified Date Tuesday, 03 April 2018
Filesize 111 Kilobytes

รายละเอียดการประชุม Optimal Care 2018 New

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสามัยประจำปี สมาคมพยาบาลโรคไต เรื่อง Optimal Care in End Stage Renal Disease วันที่ 9-10  มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร