สไลด์งานประชุมวิชาการ ปี 2561

สไลด์งานประชุมวิชาการ ปี 2561

Documents

Created Date Tuesday, 06 February 2018
Filesize 11.61 Megabytes

Intra Hemodialysis Patient and Circuit Monitoring

Intra Hemodialysis Patient and Circuit Monitoring
รศ.นพ.ขจร ดีรณธนากุล

Created Date Thursday, 17 May 2018
Filesize 399 Kilobytes

กำหนดการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ งานประชุมวิชาการ ปี 61

ประกาศผลการพิจารณาการส่งผลงานเพื่อนำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมวิชาการประจำปี วันที่ 9 - 10 มิ.ย. 61

Created Date Thursday, 17 May 2018
Filesize 286 Kilobytes

รายชื่อผู้เสนอผลงาน ประชุมวิชาการฯ ปี 61

ประกาศผลการพิจารณาการส่งผลงานเพื่อนำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมวิชาการประจำปี วันที่ 9 - 10 มิ.ย. 61