สมาคมพยาบาลโรคไต

พิมพ์

ชี้แจงเรื่อง “Dialysis weekend” ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

เขียนโดย Administrator. Posted in ชมรมพยาบาลโรคไต

ตามที่มีกระแสข่าว ว่าทาง ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยปิดกั้นไม่ให้สมาชิกไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ “Dialysis weekend” ที่ หัวหิน ในวันที่ 22-24 ก.พ. 56 ซึ่งจัดโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย นั้น ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าทาง ชมรมฯ ไม่ได้ปิดกั้นหรือห้ามสมาชิก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมของสมาคมฯ ครั้งนี้มีเนื้อหาเชิงลึกที่เข้มข้น เหมาะสำหรับแพทย์และผู้ที่สนใจ จะเข้าร่วมประชุม ดังนั้นหากสมาชิกชมรมหรือผู้ที่สนใจท่านใด มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ขอให้รีบติดต่อได้ที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยโดยตรง เพราะทราบมาว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัด

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found