เรื่องเชิงวิชาการ

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตร HD รุ่นที่ 11 และ CAPD รุ่นที่ 2 Administrator 122
สมาคมพยาบาลโรคไต เปิดประชุมวิชาการ วันที่ 2-3 ก.พ. 62 Administrator 536
สมาคมพยาบาลโรคไต เปิดประชุมวิชาการ วันที่ 1 ก.พ. 62 Administrator 256
หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมฯ รุ่นที่ 12 Administrator 3458
Download เอกสารสำหรับสมาชิกชมรม Administrator 592
E-News สมาคมพยาบาลโรคไต Administrator 363
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และสมาคมพยาบาลโรคไต ขอเชิญ ร่วมงานประชุมวิชาการฯ ปี 61 Administrator 914
เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 6 Administrator 1205
Palliative care in End-Stage-Renal Disease 2018 Administrator 523
งานประชุมวิชาการ Kidney Smart ขอนแก่น ประจำปี 2561 Administrator 1685
แบบสอบถาม PD NURSE Administrator 351
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสามัญประจำปี สมาคมพยาบาลโรคไต ประจำปี 2561 Administrator 2530
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ Administrator 732
Ten Years of thailand PD First Policy “Dialysis for all, No one left behind” 2018 Administrator 652
ประกาศผลพิจารณาการส่งผลงานฯ ประชุมวิชาการปี 61 Administrator 292
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ งานประชุม Optimal Care ประจำปี 2561 Administrator 675
ประกาศ สมาคมพยาบาลโรคไต Administrator 1667
Download Slide งานประชุมวิชาการ 3 - 4 ก.พ. 61 Administrator 2577
อัพเดทข้อมูลสมาชิก Administrator 1485
มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฏเกล้า ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 2561 Administrator 4080
โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 53 ประจำปี 2561 Administrator 1748
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Holistic Care for Renal Replacement Therapy Administrator 500
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ประจำปี 2561 Administrator 1545
หน่วยไต และไตเทียม รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดอบรมฯ รุ่นที่ 10 Administrator 8113
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับสมาคมโรคไต และสมาคมพยาบาลโรคไต จัดประชุมวิชาการ ฯ Administrator 3169
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการฯ CNC2017 Administrator 1760
สภาการพยาบาล ขอเชิญร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ ฯ Administrator 1819
ประชุมใหญ่วิชาการสามัญประจำปี 2560 เรื่อง Dialysis in a Changing World Administrator 1882
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดอบรมหลักสูตร ฯ รุ่นที่ 9 Administrator 2749
เปิดอบรม HD และ CAPD เชียงใหม่ ปี 2560 Administrator 2628
การประชุมวิชาการ Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology (QIN 2016) Administrator 3688
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคไตจัดการสอบพยาบาลไตเทียม ปี 2560 Administrator 5873
โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ เชิญร่วมประชุมวิชาการ ปี 2560 Administrator 6583
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการ ปี 2559 Administrator 6281
ประกาศสรรหาและเลือกตั้ง นายกสมาคมพยาบาลโรคไต Administrator 965
แนะนำหลักสูตร NP RRT - Hemo รุ่น 3 - 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และสถาบันบาราศนราดูร Administrator 3366
โครงการประชุมวิชาการ ฯ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 Administrator 1713
สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2559 Administrator 3929
โรงพยาบาลราชวิถีประกาศรับสมัครอบรม ฯ ประจำปี 2559 Administrator 5466
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครอบรม ปี 59 Administrator 6252
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเปิดรับสมัครพยาบาลอบรมเวชปฏิบัติ HD มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 Administrator 4397
ร.พ.ภูมิพลเปิดอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 Administrator 3777
เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ฯ ครั้งที่ 2 Administrator 4246
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางประจำปี 2559 Administrator 5574
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น Administrator 2620
เชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD Administrator 1577
ประชุมวิชาการสัญจร เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 Administrator 2810
สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2558 Administrator 5198
ร.พ. ภูมิพล เปิดรับสมัครอบรมฯ รุ่นที่ 3 ปี 58 Administrator 8599
เปิดรับสมัครสอบพยาบาลไตเทียมเพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2558 Administrator 10130
ประชุมวิชาการ สัญจร ปี 57 ครั้งที่ 1 ขอนแก่น Administrator 3827
รับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ฯ เชียงใหม่ รุ่นที่ 4 Administrator 3245
ประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557 Administrator 2984
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียม พ.ศ. 2557 Administrator 5981
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2557 Administrator 2680
เชิญร่วมประชุมวิชาการใหญ่สามัญประจำปี 2557 * Update Administrator 2848
ประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลการบาบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้องและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) เชียงใหม่ 57 webmaster 5857