เรื่องเชิงวิชาการ

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ สมาคมพยาบาลโรคไต Administrator 266
Download Slide งานประชุมวิชาการ 3 - 4 ก.พ. 61 Administrator 722
อัพเดทข้อมูลสมาชิก Administrator 635
มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฏเกล้า ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 2561 Administrator 2557
โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 53 ประจำปี 2561 Administrator 728
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Holistic Care for Renal Replacement Therapy Administrator 183
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ประจำปี 2561 Administrator 583
หน่วยไต และไตเทียม รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดอบรมฯ รุ่นที่ 10 Administrator 6944
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับสมาคมโรคไต และสมาคมพยาบาลโรคไต จัดประชุมวิชาการ ฯ Administrator 2571
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการฯ CNC2017 Administrator 1148
สภาการพยาบาล ขอเชิญร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ ฯ Administrator 1213
ประชุมใหญ่วิชาการสามัญประจำปี 2560 เรื่อง Dialysis in a Changing World Administrator 1400
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดอบรมหลักสูตร ฯ รุ่นที่ 9 Administrator 2110
เปิดอบรม HD และ CAPD เชียงใหม่ ปี 2560 Administrator 1664
การประชุมวิชาการ Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology (QIN 2016) Administrator 3137
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคไตจัดการสอบพยาบาลไตเทียม ปี 2560 Administrator 4706
โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ เชิญร่วมประชุมวิชาการ ปี 2560 Administrator 5806
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการ ปี 2559 Administrator 4699
ประกาศสรรหาและเลือกตั้ง นายกสมาคมพยาบาลโรคไต Administrator 528
แนะนำหลักสูตร NP RRT - Hemo รุ่น 3 - 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และสถาบันบาราศนราดูร Administrator 2447
โครงการประชุมวิชาการ ฯ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 Administrator 1202
สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2559 Administrator 3457
โรงพยาบาลราชวิถีประกาศรับสมัครอบรม ฯ ประจำปี 2559 Administrator 4986
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครอบรม ปี 59 Administrator 5709
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเปิดรับสมัครพยาบาลอบรมเวชปฏิบัติ HD มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 Administrator 3971
ร.พ.ภูมิพลเปิดอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 Administrator 3453
เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ฯ ครั้งที่ 2 Administrator 3738
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางประจำปี 2559 Administrator 4648
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น Administrator 2132
เชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD Administrator 1175
ประชุมวิชาการสัญจร เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 Administrator 2386
สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2558 Administrator 4729
ร.พ. ภูมิพล เปิดรับสมัครอบรมฯ รุ่นที่ 3 ปี 58 Administrator 8139
เปิดรับสมัครสอบพยาบาลไตเทียมเพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2558 Administrator 9581
ประชุมวิชาการ สัญจร ปี 57 ครั้งที่ 1 ขอนแก่น Administrator 3399
รับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ฯ เชียงใหม่ รุ่นที่ 4 Administrator 2835
ประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557 Administrator 2589
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียม พ.ศ. 2557 Administrator 5174
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2557 Administrator 2262
เชิญร่วมประชุมวิชาการใหญ่สามัญประจำปี 2557 * Update Administrator 2452
ประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลการบาบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้องและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) เชียงใหม่ 57 webmaster 5442