เรื่องเชิงวิชาการ

พิมพ์

สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2559

เขียนโดย Administrator on .

logoสมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2559 เรื่อง "Excellence Nephrology Nursing : Better care for Better life" วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพฯ. และขอเชิญส่งเรื่องและบทความ หรืองานคุณภาพ เข้าร่วมนำเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงาน จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน โดยให้ส่งเรื่องมาที่ tnnanurse@gmail.com ภายใน 30 เม.ย. 59 สำหรับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องอยู่ในระหว่างดำเนินการ

- ขั้นตอนการลงทะเบียน   new icon
- รายชื่อผู้ลงทะเบียน   new icon

- กำหนดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ 
- กำหนดการประขุม ปี 59

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found