tnns khua 2019

เรื่องเชิงวิชาการ

พิมพ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการฯ CNC2017

เขียนโดย Administrator on .

med logoหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีจัดการประชุมวิชาการ Chiang Mai Nephrology Conference (CNC2017) ในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
- โบร์วชัวร์
- ใบสมัคร
- จดหมายเชิญประชุม

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found