tnns khua 2019

เรื่องเชิงวิชาการ

พิมพ์

ประกาศผลพิจารณาการส่งผลงานฯ ประชุมวิชาการปี 61

เขียนโดย Administrator on .


logo tnns kanit font webประกาศผลการพิจารณาการส่งผลงานเพื่อนำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมวิชาการประจำปี วันที่ 9 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
- กำหนดการ แลกเปลี่ยนความรู้
- รายชื่อผู้เสนอผลงานวิชาการ

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found