tnns khua 2019

เรื่องเชิงวิชาการ

พิมพ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ปี 2561

เขียนโดย Administrator on .

logo tnns kanit font webตามที่สมาคมพยาบาลโรคไต ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 –16.30 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ นั้น ทางสมาคมฯ ได้แนบหนังสือตอบรับการอบรมและไฟล์เตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับลงโปรแกรมในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ ในกรณีที่สามารถให้เจ้าหน้าที่ IT ลงโปรแกรมตามขั้นตอนที่มีในไฟล์ สามารถลงโปรแกรมก่อนได้ แต่อย่างไรก็ตามทางสมาคมฯ จะมีการแนะนำการลงโปรแกรมด้วยตนเองในการอบรม แต่ผู้อบรมทุกท่านต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ตามไฟล์ที่แจ้งมานี้ก่อน

กรณีต้องพักที่โรงแรมปรินซ์พาเลชขอติดต่อโรงแรมและแจ้งว่ามาประชุมของสมาคมพยาบาลโรคไต และตามลิงค์นี้เพื่อโหลดเอกสารประกอบการอบรม

https://goo.gl/Ff6ovd

- จดหมาย และรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ
- โปรแกรม และการตัดตั้ง
- การเปลี่ยน พ.ศ.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found