tnns khua 2019

เรื่องเชิงวิชาการ

พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุมวิชาการ Dialysis Review for Nurses 2021 และการประชุมวิชาการ Dialysis Review for Nurses 2021 and Holistic RRT

เขียนโดย Administrator on .

logotnns qrcode 2021
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุมวิชาการ Dialysis Review for Nurses 2021 และการประชุมวิชาการ  Dialysis Review for Nurses 2021 and Holistic RRT ในระบบการประชุมทางไกล โดยระบบ Zoom Webinar ของสมาคมพยาบาลโรคไต ขอผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลใน QR code หรือตามลิงค์ที่ส่งมานี้เพื่อ ยืนยันอีเมล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์เพื่อการส่งเอกสารประกอบการอบรม และกระเป๋างานประชุม ทั้งนี้ของลงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำหรับผู้ลงทะเบียนที่สนับสนุนโดยบริษัทต่าง ๆที่ได้ให้ข้อมูลมาแล้วถ้าต้องการยืนยันข้อมูลซ้ำสามารถลงซ้ำได้ 
 
 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found