• prince palace banner 62 2
พิมพ์

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญภาษาไทย

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญภาษาไทย หัวข้อ " Kidney Health for Everyone Everywhere " ในกิจกรรม วันไตโลก (World Kidney Day 2019) ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 85
พิมพ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ปี 2561

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo tnns kanit font webตามที่สมาคมพยาบาลโรคไต ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 –16.30 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ นั้น ทางสมาคมฯ ได้แนบหนังสือตอบรับการอบรมและไฟล์เตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับลงโปรแกรมในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ ในกรณีที่สามารถให้เจ้าหน้าที่ IT ลงโปรแกรมตามขั้นตอนที่มีในไฟล์ สามารถลงโปรแกรมก่อนได้ แต่อย่างไรก็ตามทางสมาคมฯ จะมีการแนะนำการลงโปรแกรมด้วยตนเองในการอบรม แต่ผู้อบรมทุกท่านต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ตามไฟล์ที่แจ้งมานี้ก่อน

กรณีต้องพักที่โรงแรมปรินซ์พาเลชขอติดต่อโรงแรมและแจ้งว่ามาประชุมของสมาคมพยาบาลโรคไต และตามลิงค์นี้เพื่อโหลดเอกสารประกอบการอบรม

https://goo.gl/Ff6ovd

- จดหมาย และรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ
- โปรแกรม และการตัดตั้ง
- การเปลี่ยน พ.ศ.

Comment (0) Hits: 103
พิมพ์

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตร HD รุ่นที่ 11 และ CAPD รุ่นที่ 2

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

med logoคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการบำบัดทดแทนไต การล้างไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้องประจำปี 2561
Comment (0) Hits: 498
พิมพ์

สมาคมพยาบาลโรคไต เปิดประชุมวิชาการ วันที่ 2-3 ก.พ. 62

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo tnns kanit font webโครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต
Dialysis Review for Nurses ประจำปี 2562
วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

การลงทะเบียนเริ่มเปิดระบบได้วันที่ 12 พฤศจิกายน

บุคคลทั่วไปลงทะเบียน
- องค์กรลงทะเบียน

youtube icon แนะนำการลงทะเบียน  
1. สมาชิกลงทะเบียน
2. บุคคลทั่วไปลงทะเบียน
3. บริษัทลงทะเบียน

- รายละเอียดโครงการ ฯ
- จดหมายเชิญประชุมฯ

Comment (0) Hits: 978
พิมพ์

สมาคมพยาบาลโรคไต เปิดประชุมวิชาการ วันที่ 1 ก.พ. 62

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo tnns kanit font webโครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต
เรื่อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียน วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562
รับเฉพาะสมาชิกและผู้เข้าสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมเท่านั้น ไม่มีลงทะเบียนล่าช้า

- บุคคลทั่วไปลงทะเบียน 
- องค์กรลงทะเบียน

youtube icon แนะนำการลงทะเบียน  
1. สมาชิกลงทะเบียน
2. บุคคลทั่วไปลงทะเบียน
3. บริษัทลงทะเบียน

- รายละเอียดโครงการ
- จดหมายเชิญประชุมฯ

Comment (0) Hits: 421
พิมพ์

หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมฯ รุ่นที่ 12

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

konkan logosหน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy ZHemodialysis) รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 12 เมษายน 2562 ณ หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 12  new3

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รุ่นที่ 12 
- ประกาศรับสมัคร
- รายละเอียด
- จดหมายเชิญฯ
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 3659