• prince palace banner 62

tnns khua 2019

พิมพ์

Update ขอให้สมาชิกตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพให้เรียบร้อย

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

เนื่องด้วยมีบางท่านให้บริษัทฯ ลงตัวเลขมาไม่ครบ 10 ตัว บางท่านมีตัวเลขเกิน บางท่านไม่มีตัวเลขมา ดังนั้นจึงขอความกรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้ส่ง Email แก้ไขไปที่ : chada3728@yahoo.com ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นี้  จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังโรงพิมพ์ ผูั้้้้ที่ไม่ทำการแก้ไขจะไม่มีเลขที่ปรากฏ ในแบบลงทะเบียน ส่วนชื่อและนามสกุลจะไม่สามารถแก้ไขได้ และขอให้นำบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลติดไปด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้

ดาวน์โหลดเอกสาร < คลิ๊กที่นี่

Comment (0) Hits: 3345
พิมพ์

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดต้นแก้วรัตนาราม จังหวัดเชียงใหม่

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่าน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดต้นแก้วรัตนาราม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางหน่วยไตเทียมสามารถร่วมทำบุญ โดยส่งผ่านตัวแทนพยาบาลที่เข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการสัญจรภาคเหนือ  ที่ โรงแรมสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2556 หรือ
โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เลขที่ 043-252884-4
และส่งใบโอเงินไปที่ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
หน่วยไตเทียม กองแพทย์หลวง พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง
ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล และที่อยู่ที่ซอง หรือใบโอนเงินด้วย ด้วยเพื่อสะดวกในการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร
Comment (0) Hits: 2527
พิมพ์

ปิดรับการลงทะเบียน Regional TNNA Meeting

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอปิดการรับสมัครการลงทะเบียน Reginal Meeting ขอขอบคุณ บริษัท และห้างร้านต่าง ๆ ที่กรุณาให้การสนับสนุนการประชุม ฯ ครั้งนี้ สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าประชุมไว้ ขอความกรุณาติดตาม การตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อพร้อมเลขที่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใน web site นี้ ซึ่งจะนำมาลงให้ตรวจสอบเร็ว ๆ นี้

Comment (0) Hits: 2814
พิมพ์

ใบสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม 57

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ดาวน์โหลดใบสมัคร 57

ใบสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร < คลิ๊กที่นี่

Comment (0) Hits: 4587
พิมพ์

อนุมัติคะแนนต่อเนื่องจากสภาการพยาบาล

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

แจ้งสมาชิกชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เรื่องจำนวนหน่วยคะแนน CNEU ของการประชุมวิชาการชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสัญจรภูมิภาค ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม่

ได้จำนวน 12 หน่วยคะแนน
เลขรหัสหลักสูตร 1-01-000-0408-3002

Comment (0) Hits: 3002
พิมพ์

ประกาศด่วน ! เรื่องที่ัพักเต็มทั้งหมดแล้ว

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

TNNA Nurseขณะนี้โรงแรมที่ทำ Contract กับชมรมฯ ในงานประชุมที่เชียงใหม่ในวันที่ 14-15 ธ.ค.56 ห้องพักถูกจองเต็มหมดแล้ว จึงขอปิดการจองที่พักตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าประชุมยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึง วันที่ 1 พ.ย. 56 แต่ต้องจัดหาที่พักเอง

Comment (0) Hits: 2789