• uboni banner
  • covid19

tnns khua 2019

พิมพ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรฯ ปี 58

เขียนโดย Administrator. Posted in News

Comment (0) Hits: 7406
พิมพ์

ร.พ. ภูมิพล เปิดรับสมัครอบรมฯ รุ่นที่ 3 ปี 58

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

phumiphol logoการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฯ รุ่นที่ 3  new icon
- PDF File 
- WORD File

  

Comment (0) Hits: 9115
พิมพ์

เชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Dialysis Review for Nurses 2015

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

new logo

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง
Dialysis Review for Nurses 2015
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

- เชิญตรวจสอบรายชื่อ  และความถูกต้อง ของเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 7 - 8 กพ. 58 
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม Workshop วันที่ 6 กพ. 58
Comment (0) Hits: 24769
พิมพ์

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558

เขียนโดย Administrator. Posted in News

Prince of Songkla University Emblemสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558

- รายละเอียด < ดาวน์โหลด

Comment (0) Hits: 5366
พิมพ์

มหาวิทยาลายขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ฯ ครั้งที่ 27

เขียนโดย Administrator. Posted in News

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการทางการพยาบาล
(เดิมชื่อ สาขาการบริหารการพยาบาล)
รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2557 – 27 มีนาคม 2558
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ใบสมัคร
- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 3022
พิมพ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เขียนโดย Administrator. Posted in News

หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 18 สัปดาห์ จัดโดย สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวนพยาบาลผู้เข้าอบรม 16 ท่าน / รุ่น (50 หน่วยคะแนน CNEU)

- เอกสาร Word Format หรือ PDF Format

Comment (0) Hits: 3265