• uboni banner

tnns khua 2019

พิมพ์

ตารางรถรับส่ง งาน " Regional Meeting 2013 " เชียงใหม่

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ฝ่ายจัดประชุม งาน " Regional Meeting 2013 " เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ตารางรถรับส่งผู้เข้าร่วมสัมนาดังต่อไปนี้

- ตารางรับส่งจากโรงแรม
- ตารางรับส่งจากสนามบิน

Comment (0) Hits: 2697
พิมพ์

ป้ายประชาสัมพันธ์ Lunch & Dinner symposium เชียงใหม่

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

Comment (0) Hits: 3372
พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนประชุมวิชาการ Regional Meeting 2013

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ขณะนี้ฝ่ายจัดการประชุมได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายชื่อ,หมายเลขใบประกอบวิชาชีพและหมายเลขลงทะเบียน เรียบร้อยแล้วขอให้ตรวจสอบได้ตาม File รายชื่อที่แนบ และได้ส่งใบตอบรับการลงทะเบียน (ตามตัวอย่างที่แนบ) ไปยังผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วหากท่านใดยังไม่ได้รับกรุณาติดต่อไปที่
คุณสุชาดา บุญแก้ว E mail chada3728@yahoo.com
ส่วนท่านที่ให้บริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนขอให้ติดตามใบตอบรับการลงทะเบียนกับบริษัทที่ดำเนินการให้ท่าน อนึ่งเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้วิธีการลงทะเบียนแบบใช้ บาร์โค้ด ดังนั้นอาจเกิดความไม่สะดวกและผิดพลาดได้ จึงขอให้ท่านสมาชิกโปรดนำบัตร สภาการพยาบาล ของท่านไปด้วย

Comment (0) Hits: 2616
พิมพ์

Update ขอให้สมาชิกตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพให้เรียบร้อย

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

เนื่องด้วยมีบางท่านให้บริษัทฯ ลงตัวเลขมาไม่ครบ 10 ตัว บางท่านมีตัวเลขเกิน บางท่านไม่มีตัวเลขมา ดังนั้นจึงขอความกรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้ส่ง Email แก้ไขไปที่ : chada3728@yahoo.com ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นี้  จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังโรงพิมพ์ ผูั้้้้ที่ไม่ทำการแก้ไขจะไม่มีเลขที่ปรากฏ ในแบบลงทะเบียน ส่วนชื่อและนามสกุลจะไม่สามารถแก้ไขได้ และขอให้นำบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลติดไปด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้

ดาวน์โหลดเอกสาร < คลิ๊กที่นี่

Comment (0) Hits: 4407
พิมพ์

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดต้นแก้วรัตนาราม จังหวัดเชียงใหม่

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่าน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดต้นแก้วรัตนาราม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางหน่วยไตเทียมสามารถร่วมทำบุญ โดยส่งผ่านตัวแทนพยาบาลที่เข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการสัญจรภาคเหนือ  ที่ โรงแรมสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2556 หรือ
โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เลขที่ 043-252884-4
และส่งใบโอเงินไปที่ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
หน่วยไตเทียม กองแพทย์หลวง พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง
ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล และที่อยู่ที่ซอง หรือใบโอนเงินด้วย ด้วยเพื่อสะดวกในการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร
Comment (0) Hits: 2661
พิมพ์

ปิดรับการลงทะเบียน Regional TNNA Meeting

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอปิดการรับสมัครการลงทะเบียน Reginal Meeting ขอขอบคุณ บริษัท และห้างร้านต่าง ๆ ที่กรุณาให้การสนับสนุนการประชุม ฯ ครั้งนี้ สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าประชุมไว้ ขอความกรุณาติดตาม การตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อพร้อมเลขที่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใน web site นี้ ซึ่งจะนำมาลงให้ตรวจสอบเร็ว ๆ นี้

Comment (0) Hits: 2972