• uboni banner

tnns khua 2019

พิมพ์

ใบสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม 57

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ดาวน์โหลดใบสมัคร 57

ใบสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร < คลิ๊กที่นี่

Comment (0) Hits: 4811
พิมพ์

อนุมัติคะแนนต่อเนื่องจากสภาการพยาบาล

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

แจ้งสมาชิกชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เรื่องจำนวนหน่วยคะแนน CNEU ของการประชุมวิชาการชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสัญจรภูมิภาค ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม่

ได้จำนวน 12 หน่วยคะแนน
เลขรหัสหลักสูตร 1-01-000-0408-3002

Comment (0) Hits: 3150
พิมพ์

ประกาศด่วน ! เรื่องที่ัพักเต็มทั้งหมดแล้ว

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

TNNA Nurseขณะนี้โรงแรมที่ทำ Contract กับชมรมฯ ในงานประชุมที่เชียงใหม่ในวันที่ 14-15 ธ.ค.56 ห้องพักถูกจองเต็มหมดแล้ว จึงขอปิดการจองที่พักตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าประชุมยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึง วันที่ 1 พ.ย. 56 แต่ต้องจัดหาที่พักเอง

Comment (0) Hits: 2887
พิมพ์

ขอเชิญเลือกขนาดและแบบเสื้องานประชุมที่เชียงใหม่

เขียนโดย Administrator. Posted in Latest

แบบเสื้อประชุมเชียงใหม่

ขอเชิญเลือกขนาด และแบบเสื้อ พร้อมกับการลงทะเบียนประชุม ในงานประชุม

" All about Quality of Dialysis ” วันที่  14-15  ธันวาคม  2556

โรงแรมสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่ โดยท่านสามารถแจ้งขนาดและสีเสื้อ ไปพร้อมกับการลงทะเบียนได้เลย สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วโดยยังไม่ได้เลือกสีเสื้อกรุณาติดต่อไปยังบริษัทที่รับลงทะเบียนให้กับท่าน ส่วนท่านที่ลงด้วยตัวเองไปแล้ว กรุณาติดต่อโดยตรงที่ คุณสุชาดา บุญแก้ว

ดาวน์โหลด เอกสารที่นี่
> clip ประชาสัมพันธ์งาน

Comment (0) Hits: 3597
พิมพ์

ประชุมวิชาการประจำปี 2556 เชียงใหม่

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ประชุมวิชาการประจำปี 2556

เรื่อง “All about Quality of Dialysis”

วันที่  14-15  ธันวาคม  2556

โรงแรมสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่

> ดาวน์โหลด จดหมาย เชิญประชุมวิชาการ ประจำปี 2556
ดาวน์โหลด ใบลงทะเบียนพร้อมขนาดเบอร์เสื้อ
> ดาวน์โหลด โบรชัวร์ประชุมวิชาการ ปี 2556

 

Comment (0) Hits: 3704
พิมพ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกชมรม ฯ ร่วมเป็นเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่า ทอดถวาย ณ วัดรัตนาราม (ต้นแก้ว) ต. ริมใต้ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

หน่วยไตเทียมใดต้องการเป็นเจ้าภาพร่วม กรุณาติดต่อกลับที่

คุณ สุชาดา บุญแก้ว
โทร. 086-9237834
e-mail : chada3728@yahoo.com

ภายใน 31 ส.ค.56 เพื่อทำการจัดส่งซองผ่าป่าไปยังหน่วยฯ

Comment (0) Hits: 5112