• prince palace banner 62

tnns khua 2019

พิมพ์

รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รร.พยาบาลรามาธิบดี ปี 2562

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

rama logoโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562
- รายละเอียด
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 1119
พิมพ์

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤต ประจำปี 2562

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

songkla logo2
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บำบัดทดแทนไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โครงการ พัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤต ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
- จดหมายเชิญ
- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 655
พิมพ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรฯ ประจำปี 2562

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

thammasat logo2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ประจำปี 2562

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม  new3

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประจำปี 2562  
- จดหมายเชิญ
- แผ่นพับ รายละเอียด
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 2480
พิมพ์

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญภาษาไทย

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo Nehสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญภาษาไทย หัวข้อ " Kidney Health for Everyone Everywhere " ในกิจกรรม วันไตโลก (World Kidney Day 2019) ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 361
พิมพ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ปี 2561

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo tnns kanit font webตามที่สมาคมพยาบาลโรคไต ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 –16.30 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ นั้น ทางสมาคมฯ ได้แนบหนังสือตอบรับการอบรมและไฟล์เตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับลงโปรแกรมในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ ในกรณีที่สามารถให้เจ้าหน้าที่ IT ลงโปรแกรมตามขั้นตอนที่มีในไฟล์ สามารถลงโปรแกรมก่อนได้ แต่อย่างไรก็ตามทางสมาคมฯ จะมีการแนะนำการลงโปรแกรมด้วยตนเองในการอบรม แต่ผู้อบรมทุกท่านต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ตามไฟล์ที่แจ้งมานี้ก่อน

กรณีต้องพักที่โรงแรมปรินซ์พาเลชขอติดต่อโรงแรมและแจ้งว่ามาประชุมของสมาคมพยาบาลโรคไต และตามลิงค์นี้เพื่อโหลดเอกสารประกอบการอบรม

https://goo.gl/Ff6ovd

- จดหมาย และรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ
- โปรแกรม และการตัดตั้ง
- การเปลี่ยน พ.ศ.

Comment (0) Hits: 416
พิมพ์

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตร HD รุ่นที่ 11 และ CAPD รุ่นที่ 2

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

med logoคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการบำบัดทดแทนไต การล้างไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้องประจำปี 2561
Comment (0) Hits: 1690