• prince palace banner 62

tnns khua 2019

พิมพ์

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เชิญร่วมประชุมวิชาการฯ ปี 58

เขียนโดย Administrator. Posted in News

triphoom logo   llogo
ขอเชิญพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 250 ท่าน โดยติดต่อลงทะเบียนและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

น.ส.พีระลักษณ์ ผูกพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ และวิจัย
โทร. 0-2684-5310
โทรสาร. 0-2684-5322
E-mail: piraluk@outlook.co.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tnnanurse.org
และ www.brkidney.org

- รายละเอียดการจัดงาน

Comment (0) Hits: 4211
พิมพ์

เชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

llogoขอเชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD ตามรายชื่อที่แนบ ส่งตัวแทนเข้ารับหนังสือฉบับพิมพ์มาตรฐานได้ที่โต๊ะทะเบียน งานประชุมวิชาการ 6-7 มิ.ย. 58 นี้

- ใบมอบฉันทะ  new icon

ประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD
ประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ CAPD

Comment (0) Hits: 1927
พิมพ์

เปิดอบรมหลักสูตร เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 7

เขียนโดย webmaster. Posted in News

logo mdหน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 16 ตุลาคม 2558

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ฯ รุ่นที่ 7  new icon

Comment (0) Hits: 4764
พิมพ์

ประชุมวิชาการสัญจร เชียงใหม่ ครั้งที่ 3

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo Neh     med logo  
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมวิชาการ “Nephrology
สัญจรครั้งที่ 3 Common Renal Problems for Internists” วันที่ 2-3 เมษายน 2558

- จดหมายถึง ผอ.
- หนังสือตอบรับ
- หนังสือเชิญร่วมประชุม

Comment (0) Hits: 3136
พิมพ์

สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2558

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

llogoสมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2558 เรื่อง Holistic Nursing care for ESRD วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง สร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง และขอเชิญส่งเรื่องและบทความ หรืองานคุณภาพ เข้าร่วมนำเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงาน จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน โดยให้ส่งเรื่องมาที่ tnnanurse@gmail.com ภายใน 30 เม.ย.58 สำหรับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องอยู่ในระหว่างดำเนินการ

- จดหมายเชิญประชุม
- รายละเอียดงานประชุม (Agenda)
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 5554
พิมพ์

ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ฯ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 58

เขียนโดย Administrator. Posted in News

rajvitee logoประกาศรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) โรงพยาบาลราชวิถี ปีการศึกษา 2558

บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ 
- ใบสมัคร
- กำหนดการสมัคร และสอบคัดเลือก
- คุณสมบัติ ผู้สมัคร 
- รายละเอียดหลักสูตร ฯ 

 

Comment (0) Hits: 11244