• prince palace banner 62

tnns khua 2019

พิมพ์

ประชุมวิชาการสัญจร เชียงใหม่ ครั้งที่ 3

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo Neh     med logo  
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมวิชาการ “Nephrology
สัญจรครั้งที่ 3 Common Renal Problems for Internists” วันที่ 2-3 เมษายน 2558

- จดหมายถึง ผอ.
- หนังสือตอบรับ
- หนังสือเชิญร่วมประชุม

Comment (0) Hits: 3063
พิมพ์

สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2558

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

llogoสมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2558 เรื่อง Holistic Nursing care for ESRD วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง สร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง และขอเชิญส่งเรื่องและบทความ หรืองานคุณภาพ เข้าร่วมนำเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงาน จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน โดยให้ส่งเรื่องมาที่ tnnanurse@gmail.com ภายใน 30 เม.ย.58 สำหรับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องอยู่ในระหว่างดำเนินการ

- จดหมายเชิญประชุม
- รายละเอียดงานประชุม (Agenda)
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 5461
พิมพ์

ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ฯ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 58

เขียนโดย Administrator. Posted in News

rajvitee logoประกาศรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) โรงพยาบาลราชวิถี ปีการศึกษา 2558

บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ 
- ใบสมัคร
- กำหนดการสมัคร และสอบคัดเลือก
- คุณสมบัติ ผู้สมัคร 
- รายละเอียดหลักสูตร ฯ 

 

Comment (0) Hits: 11060
พิมพ์

รพ.รามาธิบดี ประกาศรับสมัครพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติบำบัดทดแทนไต ปี 58

เขียนโดย Administrator. Posted in News

rama logoประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตร พยาบาลเวชปฏิบัติบำบัดทดแทนไต และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2558

- รายละเอียดการสมัคร

Comment (0) Hits: 7903
พิมพ์

เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียนโดย Administrator. Posted in News

หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวัทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) : Program of Nurse Practitioner in Renat Replacement Therapy (Hemodialysis)

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

Comment (0) Hits: 10542
พิมพ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรฯ ปี 58

เขียนโดย Administrator. Posted in News

Comment (0) Hits: 7207